αποκρυπτογραφούμαι


αποκρυπτογραφούμαι
αποκρυπτογραφούμαι, αποκρυπτογραφήθηκα, αποκρυπτογραφημένος βλ. πίν. 74

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.